Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Về chương "Lượng giác" trong sách Discovering Geometry

Về chương "Lượng giác" trong sách Discovering Geometry

Chương 12 – Lượng giác gồm có 5 bài chính:
12.1: Các tỉ số lượng giác
12.2: Vấn đề giải các bài toán trong tam giác vuông
12.3: Định lý Sin
12.4: Định lý Cosin
12.5: Vấn đề giải toán bằng lượng giác
Cuối chương là phần Ôn tập chương 12 đưa ra các bài tập tổng hợp kiến thức trong toàn bộ chương.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm môn Toán
  • Năm: 2012
  • Tác giả: Trần Quang Tuệ, Lương Thị Thuỳ Duyên, Nguyễn Thanh Thiên Hương, Nguyễn Tất Hiệp
  • Tải về (doc, pptx): File doc, File ppt


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *