Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Hướng dẫn sử dụng phần mềm Toán học động Calques 3D

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Toán học động Calques 3D

Đối với những ai ñã quen thuộc với các công cụ như Geometer của Sketchpad hoặc Cabri-Geometer, Calques 3D rơi vào cùng một nhóm nhưng ñặc biệt hơn vì nó hỗ trợ hình ảnh trực quan trong không gian ba chiều.
Calques3D là phần mềm cho phép tạo các ñối tượng toán học trong không gian 3D. Một ñặc ñiểm nổi bật nhất của phần mềm này là hoàn toàn miễn phí. Tuy chưa phải là một phần mềm hoàn thiện nhưng Calques3D là phần mềm rất mạnh với nhiều tính năng nổi bật. Phần mềm sẽ là một công cụ rất tốt cho các giáo viên trong việc giảng dạy hình học không gian trong chương trình môn Toán bậc Trung học.

Phần mềm Calques3D là phần mềm ñược viết bởi tác giả Nicolas VAN
LABEKE hiện ñang sống và làm việc tại Anh và Nicolas là một trợ lý nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Khoa học Máy tính và Hệ thống thông tin, Birkbeck College. Ông có bằng tiến sĩ về Khoa học Máy tính (Nancy – Pháp năm 1999) và là một liên kết nghiên cứu tại Đại học Nottingham (2000-2003) và là thành viên nghiên cứu tại Đại học Northumbria, sau ñó tại Đại học Glasgow (2004-2006). Ông ñã làm việc trên các dự án MyPlan. Quan tâm nghiên cứu của ông là trong Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục (mô hình học, cá nhân, cơ quan ñại diện bên ngoài). Phần mềm là kết quả của một luận văn tiến sĩ của chính tác giả bảo vệ năm 1999. Sau luận văn, tác giả ñã phát triển các ý tưởng và nay ñã trở thành một phần mềm khá hoàn chỉnh.
Calques3D là phần mềm cho phép tạo các ñối tượng toán học trong không gian 3D. Một ñặc ñiểm nổi bật nhất của phần mềm này là hoàn toàn miễn phí. Tuy chưa phải là một phần mềm hoàn thiện nhưng Calques3D là phần mềm rất mạnh với nhiều tính năng nổi bật. Phần mềm sẽ là một công cụ rất tốt cho các giáo viên trong việc giảng dạy hình học không gian trong chương trình môn Toán bậc Trung học.

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *