Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Khám phá Hàm đa thức và hàm hữu tỉ, giới hạn và đạo hàm theo sách Precalculus

Khám phá Hàm đa thức và hàm hữu tỉ, giới hạn và đạo hàm theo sách Precalculus

Paul A.Foerster thích giảng dạy toán học tại Alamo Heights High School trong San Antonio, Texas, mà ông đã thực hiện kể từ năm 1961. Sau khi lấy bằng cử nhân bằng kỹ sư hóa học, ông đã phục vụ bốn năm trong Hải quân Hoa Kỳ. Sau năm năm đầu tiên của mình tại Alamo Heights, ông được cấp bằng thạc sĩ trong toán học. Ông đã xuất bản sách giáo khoa năm, ông đã viết cho sinh viên của mình để cho họ thấy toán học được áp dụng trong thế giới thực. Năm 1983, ông nhận được giải thưởng đầu tiên của Tổng thống xuất sắc trong Giảng Dạy Toán. Paul có kế hoạch tiếp tục giảng dạy trong tương lai gần, tận hưởng sự phấn khích của nội dung luôn thay đổi và phương pháp của chương trình giảng dạy toán học phát triển.

Paul đã soạn ra cuốn sách này nhằm mục đích hướng dẫn cho học sinh, sinh viên, giáo viên hướng dẫn phương pháp tiếp cận, lựa chọn cơ cấu chủ đề và nội dung giảng dạy.

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *