Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Sử dụng Maple để giải Hệ phương trình vi phân thường

Sử dụng Maple để giải Hệ phương trình vi phân thường

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một phần nhỏ trong ứng dụng của phần mềm Maple, đó là ứng dụng của Maple vào giải hệ phương trình vi phân thường. Qua đó giúp các bạn sinh viên có thể tìm ra hướng giải quyết khi giải hệ phương trình vi phân.

Dưới đây là nội dung đề tài, do trình độ kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên không tránh khỏi sai sót, hi vọng nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp gửi về email: caongocthuy1602@gmail.com hoặc http://www.facebook.com/ngocthuy.cao. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Huế, ngày 31 tháng 3 năm 2013

Thông tin về sản phẩm:Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *