Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Sử dụng Mathematica để tính tích phân xác định

Sử dụng Mathematica để tính tích phân xác định

Mathematica là chương trình phần mềm tính toán sử dụng trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, và toán học cũng như các lĩnh vực tin học khác. Phần mềm này do Stephen Wolfram thiết kế và phát triển tại trung tâm nghiên cứu Wolfram Research ở Champaign, Illinois. Bài viết này giới thiệu cách sử dụng Mathematica để tính tích phân xác định.

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *