Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Sử dụng GSP để dạy học Elip

Sử dụng GSP để dạy học Elip

Giới thiệu sản phẩm : Sản phẩm nhằm minh họa về đường đi và quỹ đạo của hình elip trong thực tế, từ đó tạo ra một số nhận thức về hình elip, và có thể học và ứng dụng thành thạo chúng.

Mô hình các bước dựng :
B1 : tạo tham số a và b
B2 : tạo hàm f (x) = b*Sqrt(1-x^2/a^2) và tạo tiếp hàm g(x)=-f(x) và vẽ đồ thị
B3 : Vẽ các cột r(y) = sqrt(a^2-b^2) và q(y) = -sqrt(a^2-b^2) và tìm giao điểm với trục hoành , đó chính là tọa độ tiêu cự đánh dấu điểm đó
B4: Vẻ đường tròn tâm O bán kính sao cho lớn hơn tham số a , chọn điểm thuộc đường tròn và hoạt náo nó
B5 : Chọn hai điểm nằm trên hai mảnh đồ thị f(x) và g(x) và hoạt náo nó
B6 : Chọn hai điểm trên 2 mảnh chạy theo điểm trên đường tròn sau đó chúng ta nối khoảng cách giữa các điểm trên mảnh với tiêu cự và đo khoảng cách , sau đó ta lấy tổng khoảng cách từ điểm đến các tiêu cự và cho chúng luôn hiện ,
B7 : Xóa các đường như đồ thị các trục không cần thiết.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng ICT trong dạy học Toán
  • Năm: 2015
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Ái, Lê Thị Hoài Khánh, Lê Thị Hiếu, Lê Cảnh An Hải
  • Tải về (gsp): Sử dụng GSP để dạy học Elip

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *