Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Nguyên hàm, Tích phân

Xây dựng câu hỏi khách quan từ bài toán tự luận: chủ đề Nguyên hàm, Tích phân

Mục đích của chủ đề này nhằm giúp người soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan đặt ra nhiệm vụ xây dựng các câu hỏi trắc nghiệm khách quan phù hợp, và trình bày một số điểm cần tránh khi soạn câu hỏi. Giả sử một giáo viên phải soạn những câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho một phần nội dung nào đó của chương trình và giáo viên đó biết ở mức độ khả năng nào để đặt những câu hỏi của mình. Đòi hỏi sau này đặt ra 2 điều phải cân nhắc cho người viết câu hỏi, thứ nhất là những câu hỏi phải đúng mức độ khó và thứ 2 là chũng phải bao quát được các mức độ tư duy đòi hỏi: kiến thức, hiểu, áp dụng hay những khả năng cao nhất.

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *