Home » Môn học » Hoạt động trải nghiệm » Những hiểu nhầm và sai lầm của học sinh THPT về giải Bất phương trình

Những hiểu nhầm và sai lầm của học sinh THPT về giải Bất phương trình

Bất phương trình là một phần quan trọng trong chương trình toán trung học phổ thông. Đây là một trong những phần khó mà học sinh thường hay mắc phải những hiểu nhầm và sai lầm nhất.

Việc tìm hiểu nguyên nhân và nắm bắt được các hiểu nhầm và sai lầm cơ bản trong giải bất phương trình sẽ giúp học sinh khắc phục được những điểm và từ đó đạt được kết quả cao khi giải các bài toán bất phương trình nói riêng cũng nhưng đạt kết quả cao trong quá trình học tập nói chung

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Bùi Thị Hải, Nguyễn Thị Nhật Hạnh, Nguyễn Xuân Tuyên, Nguyễn Quang Nhật.
  • Tải về (docx, pptx): Bản docx, Bản pptx

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *