Home » Môn học » Hoạt động trải nghiệm » Lịch sử phát triển của Số nguyên tố

Lịch sử phát triển của Số nguyên tố

Số nguyên tố là một trong những khái niệm xưa nhất của Toán học, và với mỗi học sinh khái niệm số nguyên tố cũng là một trong những khái niệm được biết đến đầu tiên. Tưởng như chúng ta đã biết tất cả những điều cần biết về số nguyên tố. Vậy mà thực tế con người còn biết quá ít về các số nguyên tố. Mặc dù vậy, sau hàng thế kỷ chỉ được biết đến như là vấn đề của toán học lý thuyết,trong khoảng 30 năm trở lại đây,số nguyên tố tham gia vào những ứng dụng thiết thực nhất của xã hội hội hiện đại: vấn đề bảo mật thông tin.Và cũng chính khi đó,người ta mới chợt nhận ra rằng,con người chưa biết gì về các nguyên tố!

Chúng ta đã được học về số nguyên tố từ rất sớm, ngay từ bậc học phổ thông cơ sở, nhưng rất ít tài liệu viết về số nguyên tố. Trong đề tài “ Lịch sử phát triển của số nguyên tố ” này, chúng tôi sẽ trình bày các giai đoạn phát triển của số nguyên tố và một số ứng dụng của số nguyên tố trong xã hội ngày nay.Chúng tôi hi vọng đề tài này sẽ đáp ứng được phần nào lòng yêu thích nghiên cứu số nguyên tố, nghiên cứu toán học của các bạn.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Nguyễn Thị Bích Trâm, Phan Thị Hoài, Huỳnh Thuỷ Tiên
  • Tải về (pdf, pptx, mp4): Bản pdf, Bản pptx, Bản mp4

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *