Home » Môn học » Hoạt động trải nghiệm » Lịch sử ra đời con số 0

Lịch sử ra đời con số 0

Hệ cơ số 10 chúng ta đang sử dụng ra đời từ rất lâu, khoảng 5500 năm trước, tuy nhiên ký tự biểu thị số 0 như hiện nay đáng lẽ phải là khởi nguồn của mọi số khác thì lại ra đời muộn nhất. Điều đó bắt nguồn từ thực tế cuộc sống là chúng ta chưa có nhu cầu sử dụng số 0.

Không, một chữ số đặc biệt với hàng loạt biến động xảy ra liên tục, khôngđôi khi còn gọi là zero (dê-rô, bắt nguồn từ tiếng Pháp: zéro) vừa là một số vừa là một chữ số. Số không là chữ số cuối cùng được tạo ra trong hầu hết các hệ thống số; nó không phải là một số đếm (số đếm bắt đầu từ số 1), không có mặt trong nhiều hệ thống số cổ và đã được thay bằng một chỗ trống hay một ký hiệu rất khác với các số đếm.Dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu về sự ra đời của số 0.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Phạm Thị Hạnh, Dương Thị Diệu Ni, Lê Thị Mỹ Thao, Msv Keoladda, Trương Nguyễn Uyên Nhi
  • Tải về (docx, pptx): Bản docx, Bản pptx

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *