Home » Môn học » Hoạt động trải nghiệm » Trò chơi tương tác "Ai là triệu phú" chủ đề Hàm số

Trò chơi tương tác "Ai là triệu phú" chủ đề Hàm số

Để thực hiện, trước hết các bạn cần tìm cho mình một phông nền và biểu tượng của trò chơi Ai là triêu phú. Sau đó, chúng ta bắt đầu làm slide. Đối với slide đầu tiên, chúng ta cần giới thiệu các mốc câu hỏi và các quyền trợ giúp. Các bạn chia ra 2 loại câu hỏi thường và câu hỏi quan trọng với màu sắc khác nhau. Đối với quyền trợ giúp các bạn có thể chọn các hình ảnh mang tính tượng trưng

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Võ Thế Huy, Trương Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Thiên Bình, Trần Quốc Sơn
  • Tải về (doc, pptx): Bản doc, Bản pptx


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *