Home » Môn học » Hoạt động trải nghiệm » Ứng dụng Lý thuyết Xác suất phổ thông để giải quyết một số vấn đề thực tiễn

Ứng dụng Lý thuyết Xác suất phổ thông để giải quyết một số vấn đề thực tiễn

Một trong những kiến thức Toán học được sử dụng nhiều và rõ nhất đó là lí thuyết xác suất. Trong thực tiễn chúng ta thường gặp các hiện tượng ngẫu nhiên. Chẳng hạn khi tung đồng xu thì trước khi nó rơi xuống ta sẽ không biết là mặt sấp hay mặt ngửa sẽ xuất hiện, đó là một trong những hiện tượng (biến cố) mà chúng ta không thể dự báo một cách chắn chắn là nó có xảy ra hay không. Lí thuyết xác suất là bộ môn Toán học nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên.

Ngày nay lí thuyết xác suất đã trở thành một ngành Toán học quan trọng, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, đề tài “Ứng dụng lí thuyết xác suất phổ thông giải quyết một số vấn đề thực tiễn” gồm các thí dụ về ứng dụng lí thuyết xác suất trong cuộc sống thường ngày với cách giải thích được giới hạn chỉ kiến thức ở chương trình giảng dạy bậc trung học phổ thông sẽ phần nào giúp mọi người có cái nhìn dễ hiểu hơn, gần gũi hơn về Toán học.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Hoàng Thị Xuân
  • Tải về (pdf): Ứng dụng xác suất

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *