Home » Môn học » Hoạt động trải nghiệm » Lịch sử sự ra đời của một số ký hiệu phép tính toán học

Lịch sử sự ra đời của một số ký hiệu phép tính toán học

Nghiên cứu lịch sử sự ra đời của một số phép tính toán học giúp bạn đọc hiểu mối liên hệ giữa kết cấu logic và sự phát triển của các lí thuyết toán học, giữa toán học với nhu cầu và hoạt động thực tiễn của con người. Từ đó, sẽ làm nổi bật tầm quan trọng của việc liên hệ nội dung toán học dã biết với thực tiễn xung quanh học sinh.

Ngày nay, chúng ta có đầy đủ căn cứ để khẳng định rằng, các kí hiệu toán học không những chỉ là phương tiện thuận lợi cho việc nghiên cứu khoa học nói chung và toán học nói riêng, mà chúng còn có một giá trị nhận thức luận to lớn.
Mục tiêu của bài luận này nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ những cách thức dùng để liên kêt các đại lượng thành một cách logic trong các giai đoạn phát triển của toán học. Đồng thời, nó tạo thêm hứng thú cho việc học toán qua một trò chơi nhỏ.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Nguyễn Nho Minh Ánh
  • Tải về (pdf): Bản pdf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *