Home » Môn học » Hoạt động trải nghiệm » Một số khái niệm cơ bản trong hình học và ứng dụng của chúng

Một số khái niệm cơ bản trong hình học và ứng dụng của chúng

Hình học phẳng Euclide (gọi tắt là hình học phẳng) là một trong những ngành khoa học cổ xưa nhất của nhân loại. Có lẽ nó được hình thành từ khi người Ai Cập cổ bắt đầu canh tác trên bờ sông Nin. Từ thế kỷ thứ VII đến thế kỉ thứ III trước Công nguyên, các kiến thức hình học dần dần được hệ thống, hình học bắt đầu mang dáng dấp của một bộ môn khoa học. Công lao hệ thống hoá ấy thuộc về trường phái triết học và toán học của các nhà bác học vĩ đại: Thales (624 – 546 TCN), Pythagoras (570 – 495 TCN)

Trong đề tài này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết những khái niệm cơ bản trong hệ tiên đề của Euclide bao gồm điểm, đường thẳng, mặt phẳng và đưa ra một số ứng dụng của chúng trong hình học.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Hoàng Phương Nga
  • Tải về (pdf): Bản pdf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *