Home » Môn học » Hoạt động trải nghiệm » Một số sai lầm của học sinh lớp 12 khi giải các bài toán Logarit

Một số sai lầm của học sinh lớp 12 khi giải các bài toán Logarit

Trong chương trình Toán 12, nội dung logarit là một nội dung khá quan trọng. Bài toán giải phương trình, bất phương trình logarit là một phần không thể thiếu trong các đề kiểm tra cũng như trong các đề thi đại học, cao đẳng. Thực tế cho thấy, khi học chủ đề phương trình, bất phương trình logarit, học sinh thường gặp nhiều khó khăn và phạm phải một số sai lầm khi giải các bài tập liên quan đến chủ đề này. Những sai lầm này thường xuyên xảy ra và lặp đi lặp lại nhiều lần ở một số học sinh.

Trong đề tài “Một số sai lầm của học sinh lớp 12 khi giải phương trình, bất phương trình logarit”, tôi xin đưa ra một vài ý kiến nhằm phân tích, tìm ra nguyên nhân, sửa chữa những sai lầm đó, giúp học sinh nắm vững kiến thức liên quan đến phương trình, bất phương trình logarit, rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh đồng thời nâng cao hiệu quả dạy toán trong các trường phổ thông. Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của đề tài được trình bày ở phần II. Phần nội dung, nêu lên một vài kiến thức cơbản, thực trạng và trình bày, sửa chữa một số sai lầm của học sinh khi giải phương trình, bất phương trình logarit.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Lê Thị Mỹ Nhân
  • Tải về (pdf): Bản pdf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *