Home » Môn học » Hoạt động trải nghiệm » Một số sai lầm thường gặp của học sinh khi học chủ đề Đại số tổ hợp

Một số sai lầm thường gặp của học sinh khi học chủ đề Đại số tổ hợp

Toán tổ hợp là một lĩnh vực toán học được nghiên cứu từ khá sớm và ngày càng được quan tâm nhờ vai trò quan trọng của nó trong nội bộ toán học cũng như trong các nghành khoa học khác. Trong toán học những kết quả của nó đóng vai trò kiến thức nền tảng của giải tích, xác suất, thống kê, hình học. Trong thực tiễn giáo dục thì việc dạy và học toán tổ hợp cũng rất quan trọng bởi khi học tốt toán tổ hợp người học sẽ có năng lực sáng tạo và tư duy nhạy bén để học tốt môn học khác cũng như các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong khi học chủ đề này các em còn mắc một phải một số sai lầm dẫn đến việc hiểu sai và đưa ra kết quả sai.

Trong đề tài này tôi xin trình bày một số sai lầm của các em học sinh mắc phải, nguyên nhân sai lầm và cách sửa chữa sai lầm đó, giúp cho học sinh nắm vững được kiến thức và hiểu rõ hơn về toán Đại số tổ hợp tránh nhầm lẫn và dẫn đến các sai lầm.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Nguyễn Thị Dịu Hoà
  • Tải về (pdf): Bản pdf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *