Home » Môn học » Hoạt động trải nghiệm » Ứng dụng của Cấp số cộng và cấp số nhân vào thực tiễn

Ứng dụng của Cấp số cộng và cấp số nhân vào thực tiễn

Lịch sử của Toán học gắn liền với sự phát triển của loài người, những khái niệm được hình thành hầu hết xuất phát từ đời sống thực tiễn, từ nhu cầu tìm tòi và khám phá của con người. Vì vậy Toán học có liên hệ mật thiết với thực tiễn và có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học, công nghệ cũng như trong sản xuất và đời sống.
Với vai trò đặc biệt, Toán học trở nên thiết yếu đối với mọi ngành khoa học, góp phần làm cho đời sống xã hội ngày càng hiện đại và văn minh hơn. Bởi vậy, việc tăng cường vận dụng các bài toán có nội dung thực tiễn vào dạy học môn Toán là điều cần thiết đối với sự phát triển của xã hội và phù hợp với mục tiêu của Toán học.


Để đáp ứng yêu cầu của xã hội chúng ta cần đào tạo ra những con người lao động có hiểu biết, kỹ năng và biết vận dụng những thành tựu của Toán học trong điều kiện cụ thể nhằm đem lại những kết quả thiết thực. Do vậy các kiến thức học sinh được học phải gắn liền với thực tế. Chính vì lẽ đó mà các nhà giáo dục đã không ngừng chỉnh sửa, cải cách nội dung giảng dạy, đưa những bài toán gắn liền với thực tế đời sống vào trong chương trình học cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.
Trong chương trình toán học phổ thông, cụ thể là chương trình toán học 11 chương dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân được phân phối thời gian ít nhưng lại có rất nhiều bài toán thực tế sử dụng phần này để giải. Do đó tôi đã lựa chọn đề tài “Ứng dụng của cấp số cộng và cấp số nhân vào trong thực tế”.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Thương
  • Tải về (pdf): Bản pdf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *