Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 9 chương I

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 9 chương I

Thông tin về sản phẩm:

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 9, chương I, trường THCS Nguyễn Tri Phương, kèm đáp án và thang điểm.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2014
  • Tác giả: Võ Thị Thu Thảo
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *