Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6

Thông tin về sản phẩm:

Đề kiểm tra một tiết môn Số học lớp 6, trường THCS Lao Bảo, có kèm đáp án và thang điểm.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2014
  • Tác giả: Trương Minh Cường
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *