Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề thi vào lớp 10 Khối THPT chuyên trường ĐHSP Hà Nội

Đề thi vào lớp 10 Khối THPT chuyên trường ĐHSP Hà Nội

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi vào lớp 10 Khối THPT Chuyên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm học 2008-2009, Vòng 2

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Trương Đại Lễ
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *