Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề thi học kì 1 toán lớp 8

Đề thi học kì 1 toán lớp 8

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi của trường THCS Lê Ngọc Giá, đề có đáp án và thang điểm kèm theo.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2014
  • Tác giả: Nguyễn Thị Nhựt
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *