Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề kiểm tra một tiết Toán lớp 8

Đề kiểm tra một tiết Toán lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 8, trường THCS Trần Cao Vân, kèm đáp án và thang điểm.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2014
  • Tác giả: Huỳnh Thị Thuỷ Tiên
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeXLeave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *