Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Hoạt động dạy học tính chất của Phép tịnh tiến

Hoạt động dạy học tính chất của Phép tịnh tiến

Điều quan trọng khi dạy học là phải làm cho học sinh tư duy tích cực, phải tạo ở học sinh niềm tin vào kiến thức được học. Các tính chất của phép tịnh tiến thường chỉ được nêu ra và được chứng minh một cách quá “toán học” (bằng định nghĩa, các phép toán vectơ, …) dẫn đến thụ động của học sinh khi thu nhận các kiến thức, học sinh không hiểu được bản chất vấn đề. Ưu điểm lớn của GSP là tạo ra được những hình ảnh trực quan hơn so với việc sử dụng giấy bút, phấn bảng, … . Ta có thể kéo rê các đối tượng trên màn hình để đi đến các kết quả mà học sinh có thể tự mình phát hiện ra bằng sự quan sát, từ đó tạo nên niềm tin, tạo ra được sự hứng thú ở học sinh, làm cho các kiến thức đọng lại sâu hơn ở các em.

Thông tin về sản phẩm:
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *