Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Quá trình biên soạn đề kiểm tra 1 tiết chủ đề: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác

Quá trình biên soạn đề kiểm tra 1 tiết chủ đề: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác

Trong chủ đề này ta sẽ tìm hiểu cách ra đề kiểm tra 45 phút cho học sinh lớp 7, chương “ Quan hê giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác” theo ma trận hợp lý giúp giáo viên nắm bắt năng lực học tập của học sinh sau mỗi chương, mức độ ra đề phù hợp với học sinh và mục tiêu dạy học.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&Đánh giá
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Hà Tiến Độ
  • Tải về (pdf): Bản pdf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *