Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Quá trình biên soạn đề kiểm tra chương IV Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Đại số lớp 8

Quá trình biên soạn đề kiểm tra chương IV Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Đại số lớp 8

Đánh giá và ra quyết định giúp nâng cao chất lượng học tập. Đánh giá giúp quyết định việc dạy sẽ được tiến hành như thế nào, học sinh học cái gì và học như thế nào, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học như thế nào để đạt hiệu quả, nên kết hợp những phương pháp dạy học gì cho một bài học cụ thể, học sinh thực hiện những khảo sát nào để hình thành tri thức toán…


Nhận thấy sự cần thiết của việc kiểm tra và đánh giá học sinh, nay tôi thực hiện một quy trình biên soạn đề kiểm tra 45 phút chương IV bất phương trình bậc nhất_ đại số học 8 theo chương trình phổ thông hiện hành.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&Đánh giá
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Mạc Đình Đông
  • Tải về (pdf): Bản pdf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *