Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề kiểm tra một tiết môn Toán lớp 9

Đề kiểm tra một tiết môn Toán lớp 9

Thông tin về sản phẩm:

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 9, phần Đại số, trường THCS Phú Lộc, có kèm đáp án và thang điểm

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2014
  • Tác giả: Trần Ngọc Hiếu
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *