Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề kiểm tra một tiết lớp 9, phần đại số chương 1

Đề kiểm tra một tiết lớp 9, phần đại số chương 1

Thông tin về sản phẩm:

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 9, chương I, trường THCS Tôn Thất Tùng, kèm đáp án và thang điểm.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2014
  • Tác giả: Nguyễn Lê Thu Hương
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeXLeave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *