Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề thi thử THPT 2016: THPT chuyên Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT 2016: THPT chuyên Vĩnh Phúc

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc kèm đáp án và thang điểm.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2016
  • Tác giả: Châu Thị Na
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *