Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 năm 2016: THPT chuyên Hạ Long

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 năm 2016: THPT chuyên Hạ Long

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 của trường THPT Chuyên Hạ Long kèm đáp án và thang điểm.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2016
  • Tác giả: Hoàng Nguyễn Mỹ Anh
  • Tải về (pdf, tex, png): Bản pdf, Bản TeX, png1, png2

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *