Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề Khảo sát chất lượng lớp 12 của Sở GD-ĐT Thanh Hoá 2015-2016

Đề Khảo sát chất lượng lớp 12 của Sở GD-ĐT Thanh Hoá 2015-2016

Thông tin về sản phẩm:

Đề Khảo sát chất lượng lớp 12 của Sở GD-ĐT Thanh Hoá 2015-2016 kèm đáp án và thang điểm.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2016
  • Tác giả: Nguyễn Công Hoàn Vũ
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *