Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Hoạt động dạy học: Tìm tổng số đo các góc trong tam giác với Sketchpad

Hoạt động dạy học: Tìm tổng số đo các góc trong tam giác với Sketchpad

Trong hoạt động này, học sinh sẽ chơi một trò chơi trong đó các em tìm ra tổng ba góc trong một tam giác. Sử dụng Sketchpad để cắt ghép các góc. Hoạt động kết thúc khi học sinh xác định được tổng 3 góc bằng 180 độ.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Mai Đức Thế
  • Tải về (gsp, docx): Mô hình, Giáo viên.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *