Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015-2016 của trường THPT Chuyên Quốc Học

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015-2016 của trường THPT Chuyên Quốc Học

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015-2016 của trường THPT Chuyên Quốc Học kèm đáp án và thang điểm.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2016
  • Tác giả: Lê Văn Luân
  • Tải về (pdf, tex, png): Bản pdf, Bản TeX, png1, png2.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *