Home » Môn học » Hoạt động trải nghiệm » Lịch sử ra đời của Số thập phân

Lịch sử ra đời của Số thập phân

Theo những ghi nhận ban đầu và câu hỏi xuất phát Ở Pháp, kể từ sau cuộc chống cải cách Toán học Hiện đại (1968/1978) số thập phân đóng vai trò cơ sở trong việc nghiên cứu hệ thống số (theo Bronner, 1997). Cũng như trong đời sống và các ngành khoa học, nhất là các ngành khoa học thực nghiệm như vật lý, hóa học…, người ta thường sử dụng số thập phân khi tính toán và chấp nhận các kết quả thập phân gần đúng. Với mong muốn được hiểu biết thêm về số thập phân, chúng tôi đã lựa chọn đề tài: “Lịch sử ra đời của số thập phân”.

Nội dung của đề tài gồm 5 phần: Mở đầu là khái niệm, cấu tạo của số thập phân; tiếp đó là lịch sử ra đời, các tính chất và ứng dụng của số thập phân. Cuối cùng khảo sát sinh viên về lịch sử ra đời của số thập phân.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thư Anh
  • Tải về (pdf): Bản pdf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *