Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Hoạt động dạy học: Tính chất tia phân giác của một góc với Sketchpad

Hoạt động dạy học: Tính chất tia phân giác của một góc với Sketchpad

Trong hoạt động này, sau khi học sinh tính toán được số đo của góc zOy=? và theo dõi sự thay đổi các số đo các góc khi thay đổi vị trí các tia Ox hoặc Oy. Từ đó rút ra được tính chất tia phân giác của một góc.
Ưu điểm khi thực hiện hoạt động dạy học này học sinh thấy được minh họa trực quan qua nhiều trường hợp cụ thể từ đó có thể rút ra được kiến thức cho mình.
Học sinh tự nhận thấy những yếu tố không thay đổi và thay đổi từ đó rút ra được các tính chất cần tìm.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2018
  • Tác giả: Đặng Thị Lệ
  • Tải về (gsp, docx): Mô hình, Giáo viên.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *