Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề thi thử đại học năm 2015 của trường THPT Cổ Loa

Đề thi thử đại học năm 2015 của trường THPT Cổ Loa

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử đại học năm 2015 của trường THPT Cổ Loa kèm đáp án và thang điểm.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2016
  • Tác giả: Ngô Hồng Hạnh
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *