Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số lớp 9

Thông tin về sản phẩm:

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 9, chương III, trường THCS Phú Lương, kèm đáp án và thang điểm.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2014
  • Tác giả: Đỗ Ngọc Thuỳ Uyên
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeXLeave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *