Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề kiểm tra năng lực năm 2015-2016 của Sở GD ĐT Phú Yên

Đề kiểm tra năng lực năm 2015-2016 của Sở GD ĐT Phú Yên

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc kèm đáp án và thang điểm.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2016
  • Tác giả: Tô Thị Diễm Kiều
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *