Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 của trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 của trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 của trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm kèm đáp án và thang điểm.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2016
  • Tác giả: Trương Vũ Minh Triết
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *