Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ vuông góc

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ vuông góc

Việc kiểm tra và đánh giá là rất cần thiết để đánh giá tính sẵn sàng của học sinh cho việc học mới, cung cấp cho giáo viên những phản hồi về sự thành công của phương pháp giảng dạy và cách tiếp cận của mình, từ đó giúp giáo viên trong việc thiết kế các bài học mới. Làm thế nào để thiết kế bài học đảm bảo đánh giá được kiến thức , kỹ năng, thái độ, khả năng tư duy … của học sinh?

Thực hiện đề tài “ Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ vuông góc” nhóm chúng tôi đã phân loại nội dung kiến thức theo các mức độ nhận thức và cung cấp các câu hỏi theo từng mức độ ở dạng: câu hỏi trắc nghiệm, tự luận. Qua chủ đề Quan hệ vuông góc”, nhóm chúng tôi hi vọng đã góp phần hoàn chỉnh nội dung phân loại mục tiêu và tiêu chuẩn trong chủ đề Quan hệ vuông góc, đồng thời nhóm mong muốn đề tài sẽ là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên trong quá trình thiết kế bài học chuẩn bị cho đợt thực tập sắp tới củng như sau công việc sau này.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
  • Năm: 2010
  • Tác giả: Trần Thị Bình, Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Thị Hương, Dương Đức Hinh
  • Tải về (pdf): Quan hệ vuông góc

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *