Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề thi thử Tốt nghiệp THPT năm 2010

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT năm 2010

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT năm 2010 của trưởng THPT Bùi Thị Xuân, không kèm đáp án và thang điểm.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Mỹ
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *