Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề kiểm tra giữa kỳ lần 2 môn Hình học Affine và Euclide

Đề kiểm tra giữa kỳ lần 2 môn Hình học Affine và Euclide

Thông tin về sản phẩm:

Đề kiểm tra giữa kỳ lần 2 môn Hình học Affine và Euclide, không kèm đáp án và thang điểm, Năm 2010, dành cho lớp Toán 2.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Hồ Thị Tư
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *