Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề thi Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2008, khối B

Đề thi Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2008, khối B

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2008, khối B, không kèm đáp án và thang điểm.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Đinh Thị Thảo Quý
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *