Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Đề thi thử Đại học môn Toán của Tạp chí Toán học và tuổi trẻ

Đề thi thử Đại học môn Toán của Tạp chí Toán học và tuổi trẻ

Thông tin về sản phẩm:

Đề thi thử Đại học môn Toán của Tạp chí Toán học và tuổi trẻ, không kèm đáp án và thang điểm, năm học 2012.

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Lê Văn Trịnh
  • Tải về (pdf, tex): Bản pdf, Bản TeX

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *