Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Phép dời hình và phép đồng dạng

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Phép dời hình và phép đồng dạng

Để có cơ sở khoa học cho việc biên soạn các đề kiểm tra đảm bảo đánh giá được kiến thức, kỹ năng, thái độ, khả năng tư duy…của học sinh nhất thiết chúng ta cần có sự phân loại khoa học các mục tiêu trong giáo dục toán. Có nhiều cách phân loại khác nhau, tuy nhiên người ta thường sử dụng cách phân loại của Bloom. Sự phân loại các mục tiêu giáo dục toán theo Bloom gồm có 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và những khả năng bậc cao.

Trong chương Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng, để thể hiện rõ các mức độ nhận thức theo Bloom, nhóm 1 trình bày theo hai bước ở mỗi mức độ thận thức.
Bước 1: Phân tích sách giáo khoa và đặt ra các nội dung học sinh cần đạt được ở mỗi mức độ.
Bước 2: Soạn các đề toán dưới các hình thức như trắc nghiệm, tự luận…để đánh giá.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
  • Năm: 2010
  • Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Thành, Đặng Văn Tâm
  • Tải về (pdf): Phép dời hình và phép đồng dạng

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *