Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Maple và một số vấn đề liên quan đến mặt phẳng

Maple và một số vấn đề liên quan đến mặt phẳng

Ở chương trình phổ thông chúng ta đã đa được làm quen với hình học không gian và các bài toán liên quan. Nhưng trong việc giải các bài toán đó các bạn gặp không ít khó khăn. Do đó tôi giới thiệu đề tài: Một số vấn đề liên quan tới mặt phẳng mà chủ yếu là tìm hình chiếu vuông góc của một đường thẳng lên mặt phẳng cho trước, giao tuyến của hai mặt phẳng và khoảng cách từ một điểm tới mặt phẳng nhằm mục đích giúp các bạn giải quyết những khó khăn thường vướng mắc ở các bài toán dạng này.

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2013
  • Tác giả: Đoàn Thị Hậu
  • Tải về (mw): Maple – Mặt phẳng

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *