Home » 2019 » October

Monthly Archives: October 2019

Mô hình Sketchpad về Định nghĩa và vẽ Parabol

Vẽ Parabol
(more…)

Mô hình Sketchpad về định lý Sin trong tam giác

Mô hình về Định lý Sin

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
  • Năm: 2011
  • Tác giả: Hoàng Thị Thanh Thuý, Dương Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Phương
  • Tải về (docx, gsp): Mô hình GSP về Định lý Sin

Mô hình Sketchpad về Định lý Cosin trong tam giác

Mô hình Định lý Cosin
(more…)

Mô hình Sketchpad về một bài toán quỹ tích trong không gian

Bài toán. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ và một điểm M trên cạnh AB. Gọi N là giao điểm của mặt phẳng A’MC với đường thẳng C’D’.

a. Tứ giác A’MCN là hình gì?

b. Gọi H là hình chiếu vuông góc của C lên MN. Tìm quỹ tích của H khi M di động trên AB.

Bài toán về hình lập phương
(more…)

Mô hình Sketchpad về tương ứng giữa số thực và điểm trên Đường tròn lượng giác

    Chương trình đại số 10 trong chương IV nghiên cứu về góc và cung lượng giác, có nhiều điểm khác so với góc và cung trong hình học, do đó các khái niệm vẫn còn rất mới mẻ đối với học sinh. Điều quan trọng là mỗi góc và cung lượng giác đều tương ứng với một số thực duy nhất và với một điểm duy nhất trên đường tròn lượng giác.

Tương ứng giữa số thực và điểm trên ĐTLG
(more…)

Mô hình Sketchpad dạy học nội dung Trọng tâm Tứ diện

Bài toán liên quan đến trọng tâm của tứ diện là bài toán cơ bản giúp cho học sinh thấy được mối liên hệ giữa trọng tâm tam giác trong hình học phẳng và trọng tâm tứ diện trong hình học không gian. Trên cơ sở đó nhận thấy được sự kết nối giữa hình học phẳng và hình học không gian: hình học phẳng là một bộ phận của hình học không gian và các kết quả đã biết về hình học phẳng vẫn đúng trong mỗi mặt phẳng của không gian.

(more…)

Sử dụng Sketchpad để dạy học Định nghĩa góc giữa hai đường thẳng

      Khái niệm Góc giữa 2 đường thẳng là một khái niệm khá trừu tượng trong chương trình Hình học 11 nâng cao. Mục đích của bài học là yêu cầu học sinh nắm được cách xác định góc của 2 đường thẳng bất kì trong không gian. Vì vậy, để giúp học sinh hình dung khái niệm này một cách dễ dàng, chúng tôi sử dụng các công cụ như: di chuyển điểm, đường thẳng, tính góc giữa 2 đường thẳng… Từ đó, học sinh có thể tự hình dung cách xác định đồng thời phát hiện và rút ra được các nhận xét cần thiết. Chúng tôi còn đưa vào một bài toán hình học không gian cụ thể, qua đó, hướng dẫn học sinh cách vận dụng và thực hành để tìm góc giữa 2 đường thẳng bất kì trong không gian.

(more…)

Mô hình Sketchpad về Trọng tâm của tứ diện

Thông tin về sản phẩm:

Mô hình Sketchpad về Trọng tâm của tứ diện

Trọng tâm Tứ diện
(more…)

Mô hình Sketchpad về Thiết diện của Tứ diện

Bài viết này nhằm cung cấp cho người đọc một phần hướng dẫn nhỏ về việc ứng dụng của công cụ 3D trong việc dựng các yếu tố Hình học không gian trong chương trình Hình học lớp 11 cụ thể hướng dẫn sử dụng công cụ 3D vào bài toán thiết diện của tứ diện.

Thiết diện của Tứ diện
(more…)