Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Sử dụng Maple để tính Tích phân

Sử dụng Maple để tính Tích phân

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
 • Năm: 2018
 • Tác giả: Hoàng Kim Anh Phụng
 • Tải về (pdf, mw): pdf, mw-Tính tích phân
Chia sẻ bài viết
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *