Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Ứng dụng Maple để biện luận nghiệm của phương trình, bất phương trình vô tỉ

Ứng dụng Maple để biện luận nghiệm của phương trình, bất phương trình vô tỉ

Nếu bạn có những kiến thức cơ bản về thực hành giải Toán trên Maple, chắc hẳn bạn sẽ biết Maple giải những phương trình, bất phương trình từ dễ đến khó dễ dàng như thế nào. Tuy nhiên, cái chúng tôi quan tâm đến là những bài toán biện luận nghiệm của một phương trình hay bất phương trình mà lúc còn học cấp 3 chúng tôi thường hay “dè chừng”. Lên Đại học, khi các bài toán này quay trở lại trong môn “Đại số sơ cấp”, chúng tôi cảm thấy sự cần thiết của Maple trong giải quyết vấn đề này. Để xem ta có thể giúp ích gì với các bài toán biện luận khi có Maple trong tay nhé!

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *