Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Sử dụng Maple để giải một số bài toán Oxy (gói Geometry)

Sử dụng Maple để giải một số bài toán Oxy (gói Geometry)

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng gói Geometry trên Maple
Chia sẻ bài viết
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *