Home » Môn học » Ứng dụng ICT trong giáo dục Toán » Sử dụng Maple để biện luận số nghiệm của phương trình tham số bằng đồ thị

Sử dụng Maple để biện luận số nghiệm của phương trình tham số bằng đồ thị

Trong chương trình toán lớp 10 và cả chương trình toán phổ thông, phần “khó” có lẽ là chuyên đề về phương trình, bất phương trình, bất đẳng thức, hệ phương trình. Giải phương trình đã khó, xét xem với giá trị nào của tham số thì phương trình có nghiệm có vẻ còn khó hơn. Cách đơn giản để giải bài toán này là đưa về việc xét vị trí tương đối của hai đồ thị.

Tuy nhiên, việc vẽ đồ thị không phải lúc nào cũng đơn giản, nhất là các đồ thị của các hàm ít gặp, không có dạng cụ thể. Mà nếu đi giải bằng các phương pháp đại số thì phải tính toán khá dài. Vì thế, chức năng vẽ đồ thị của Maple lúc này là cần thiết. Maple có thể vẽ chính xác đồ thị của các hàm số, và dựa trên đồ thị ta hoàn toàn có thể biện luận số nghiệm của phương trình chứa tham số.

Biện luận nghiệm phương trình bằng đồ thị

Thông tin về sản phẩm:


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *